Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU

 

8 April 2011 : Amalan Terbaik Penggunaan Media Jaringan Sosial Di Sektor Awam
1 Julai 2010 : Pemantapan penggunaan dan pengurusan e-mel di agensi-agensi kerajaan
5 Mac 2010 : Panduan Pelaksanaan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam
22 Januari 2010 : Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan Agensi Sektor Awam
4 Januari 2010 : Garis Panduan Transisi Protokol Internet Versi 6 (IPV6) Sektor Awam V6
19 November 2009 : Penggunaan Media Jaringan Sosial Di Sektor Awam
15 September 2009 : Penggunaan Smart Phone, Personal Digital Assintant Dan alat Kominikasi Mudah Alih Sebagai Saluran Komunikasi Tambahan
11 September 2009 : Garis Panduan Pembangunan Kandungan Sektor Awam
11 September 2009 : Garis Panduan Pembangunan Kandungan Sektor Awam
17 Julai 2009 : Garis Panduan Pelaksanaan Blog Bagi Agensi Sektor Awam
23 Mac 2009 : Pengaktifan Fail Log Server Bagi Tujuan Pengendalian Urusan Insiden Keselamatan ICT Di Agensi-Agensi Kerajaan
23 November 2007 : Langkah-langkah pemantapan pelaksanaan sistem mel elektronik diagensi-agensi kerajaan
1 Jun 2007 : Langkah-Langkah Penggunaan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan