msen
msen
A- A A+

PANDUAN RUJUKAN ICT


Tajuk Dokumen Muat Turun

Surat Pekeliling Am Kementerian Kesihatan Malaysia Bil.1/2016

Tatacara Perlaksanaan Projek ICT Di Kementerian Kesihatan Malaysia

dload

Surat Pekelilng Am Kementerian Kesihatan Malaysia Bil.2/2016

Garis Panduan Kesediaan Infrastruktur ICT Di Agensi Dan Fasiliti KKM

dload

Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Versi 4.0

dload

Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia

Tatacara Penggunaan dan Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia Versi 3.0

dload

Arahan Teknologi Maklumat - MAMPU

dload

Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik (AKTA 680)

dload

Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam - 2016

dload

Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam - 2017

Pelaksanaan Analitis Data Raya Sektor Awam [aDRSA]

dload

Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam - 2017

Panduan Metadologi Analitis Dataraya Sektor Awam

dload

Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam - 2017

Pengurusan Perkhidmatan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan [1GovNet]

dload

Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam - 2017

Pengurusan Perkhidmatan Komunikasi Bersepadu Kerajaan (1GovUC)

dload