msen
msen
A- A A+

VISI, MISI & OBJEKTIF BPM


VISI BPM

Penyedia penyelesaian ICT yang komprehensif bagi menyokong transformasi perkhidmatan penjagaan kesihatan.

MISI BPM

  • Membantu pengurusan KKM merancang strategi yang boleh menyampaikan perkhidmatan kesihatan dengan cekap menggunakan teknologi maklumat terkini;
  • Menyediakan  prasarana teknologi maklumat yang selamat, tersedia dan diyakini oleh semua agensi KKM; dan
  • Menjadi rujukan agensi lain dalam pengurusan tadbir urus ICT dalam perkhidmatan kesihatan.
  • Memberi khidmat nasihat dari segi perancangan, pembangunan, pelaksanaan dan khidmat perundingan projek ICT;
  • Menyediakan sistem penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan menggunakan teknologi ICT terkini;
  • Menyediakan perkhidmatan sokongan teknikal bagi memperkukuhkan prasarana projek ICT, dan
  • Melaksanakan tadbir urus ICT yang diiktiraf.

OBJEKTIF BPM

  • Memberi khidmat nasihat dari segi perancangan, pembangunan, pelaksanaan dan perkhidmatan perundingan projek ICT.
  • Menyediakan sistem penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan menggunakan teknologi ICT terkini.