msen
msen
A- A A+

PIAGAM PELANGGAN BPM


  1. Memastikan 100% permohonan projek ICT mematuhi Dasar ICT KKM.

  2. Memastikan lebih dari 90% aduan yang diterima melalui Pusat Perkhidmatan Pelanggan BPM diselesaikan.

  3. Memastikan tahap kebolehcapaian infrastruktur Pusat Data pada kadar melebihi 95% setahun.

  4. Memastikan serahan projek Pembangunan Apliaksi secara Outsource mengikut kontrak.

  5. Memastikan serahan projek Pembangunan Aplikasi secara Inhouse mengikut skop projek.

  6. Memastikan penyelenggaraan pencegahan (PM) perkakasan dan perisian ICT dilaksanakan secara berkala mengikut kontrak.

  7. Memastikan perkhidmatan kontraktor ICT dipantau dan dinilai prestasinya sekali setahun.