msen
A- A A+

Panduan Rujukan ICT

Nama Dokumen Muat Turun
Panduan Tadbir Urus Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Sektor Awam  PDF
Manual Pengguna Sistem myStar (MAMPU)  Penyelaras | Penyelia
Panduan Government Computer Emergency Response Team (GCERT)
Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil. 19/2016 : General Hospital Operational Policy In ICT Environment  PDF
Surat Pekelilng Am Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 2 2016 : Garis Panduan Kesediaan Infrastruktur ICT Di Agensi Dan Fasiliti KKM  PDF
Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha : Dasar Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Versi 4.0  PDF
Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan - Tatacara Penggunaan dan Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia Versi 3.0  PDF